Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | จัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อเรา
 
หน้าแรก
ข้อมูลทั่วไป
   ประวัติความความเป็นมา
   ข้อมูลพื้นฐาน
   แผนที่และการเดินทาง
   โครงสร้างการบริหาร
   ยุทธศาสตร์และแนวทางพัฒนา
   วิสัยทัศน์และนโยบาย
   ผลงาน อบต.
 
แผนพัฒนาอบต.
   รายงานการติดตามผล
   แผนพัฒนาห้าปี
   แผนการดำเนินงานประจำปี
   แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
   แผนอัตรากำลัง
   คู่มือสำหรับประชาชน
   ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
   ศูนย์ อปพร
   การจัดการองค์ความรู้
รายงาน
   รายงานทางการเงิน
   รายงานการประชุมสภา
   รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร
ข้อบัญญัติ
   งบประมาณรายจ่าย
   เรื่องอื่นๆ
ทำเนียบบุคลากร
   คณะผู้บริหาร
   สมาชิกสภา
   สำนักปลัด
   กองคลัง
   กองช่าง
   กองการศึกษา
 
สำหรับผู้ดูแลระบบ
 
 
แบบสอบถามความพึงพอใจ
ต่อการให้บริการ
ท่านต้องการให้ หน่วยงานของเรา
ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมศักยภาพงาน
ในด้านใดมากที่สุด
สาธารณูปโภค
การบริหารงาน
การให้บริการ
การศึกษา
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
  ภาพกิจกรรม
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้
ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
จัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันตนเอง
มีผู้เข้ามาชมแล้ว : 3 คน
เพิ่มข้อมูลวันที่ 17 มีนาคม 2563
รายละเอียดกิจกรรม :
วันที่ 17 มีนาคม 2563 นายมุคสะโตนา เจ๊ะสนิ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลรือเสาะออก มอบหมายให้นายสิทธิ์ติชัย วงสอน รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลรือเสาะออก พร้อมด้วยข้าราชการและพนักงาน อบต.รือเสาะออกเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันตนเอง ณ ห้องประชุมสภา อบต.รือเสาะออก
..โดยเจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอรือเสาะมาให้บริการในการวัดไข้ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านซึ่งเป็นการอบรมในการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อแจกจ่ายให้พี่น้องประชาชนในเขตอบต.รือเสาะออกต่อไป
คลิกที่ภาพเพื่อชมภาพขนาดใหญ่
 
   องค์การบริหารส่วนตำบลรือเสาะออก
   142 หมู่ที่ 2 ถนนรือเสาะ-สายบุรี ตำบลรือเสาะออก อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส 96150
   โทรศัพท์ : 073-571569
   Copyright © 2019. www.rusook.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs