Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | จัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อเรา
 
หน้าแรก
ข้อมูลทั่วไป
   ประวัติความความเป็นมา
   ข้อมูลพื้นฐาน
   แผนที่และการเดินทาง
   โครงสร้างการบริหาร
   ยุทธศาสตร์และแนวทางพัฒนา
   วิสัยทัศน์และนโยบาย
   ผลงาน อบต.
 
แผนพัฒนาอบต.
   รายงานการติดตามผล
   แผนพัฒนาห้าปี
   แผนการดำเนินงานประจำปี
   แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
   แผนอัตรากำลัง
   คู่มือสำหรับประชาชน
   ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
   ศูนย์ อปพร
   การจัดการองค์ความรู้
รายงาน
   รายงานทางการเงิน
   รายงานการประชุมสภา
   รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร
ข้อบัญญัติ
   งบประมาณรายจ่าย
   เรื่องอื่นๆ
ทำเนียบบุคลากร
   คณะผู้บริหาร
   สมาชิกสภา
   สำนักปลัด
   กองคลัง
   กองช่าง
   กองการศึกษา
 
สำหรับผู้ดูแลระบบ
 
 
แบบสอบถามความพึงพอใจ
ต่อการให้บริการ
ท่านต้องการให้ หน่วยงานของเรา
ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมศักยภาพงาน
ในด้านใดมากที่สุด
สาธารณูปโภค
การบริหารงาน
การให้บริการ
การศึกษา
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
  ภาพกิจกรรม
วัน พฤหัสบดี ที่ 5 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2562
องค์การบริหารส่วนตำบลรือเสาะออก จัดกิจกรรม
โครงการจิตอาสา เราทำความดี ด้วยหัวใจ โดยมี...
มีผู้เข้ามาชมแล้ว : 26 คน
เพิ่มข้อมูลวันที่ 5 ธันวาคม 2562
รายละเอียดกิจกรรม :
วัน พฤหัสบดี ที่ 5 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลรือเสาะออก จัดกิจกรรม โครงการจิตอาสา เราทำความดี ด้วยหัวใจ โดยมีนายภาณุ ลาเต๊ะ รองปลัด อบต.รักษาราชการแทนปลัด อบต.รือเสาะออก เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมการปลูกต้นไม้ ปรับปรุงภูมิทัศน์ และรักษาสิ่งแวดล้อมบริเวณองค์การบริหารส่วนตำบลรือเสาะออก เพื่อทำความสะอาด กิจกรรม Big cleaning Day เก็บกวาดขยะ
ถนนสองฝั่งทาง และปลูกต้นไม้ปรับภูมิทัศน์
คลิกที่ภาพเพื่อชมภาพขนาดใหญ่
 
   องค์การบริหารส่วนตำบลรือเสาะออก
   142 หมู่ที่ 2 ถนนรือเสาะ-สายบุรี ตำบลรือเสาะออก อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส 96150
   โทรศัพท์ : 073-571569
   Copyright © 2019. www.rusook.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs