องค์การบริหารส่วนตำบลรือเสาะออก

องค์การบริหารส่วนตำบลรือเสาะออก

142 หมู่ที่ 2 ถนนรือเสาะ-สายบุรี ตำบลรือเสาะออก อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส 96150
โทรศัพท์ : 073-571569 โทรสาร : 073-571569
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : Saraban_06960603@dla.go.th