องค์การบริหารส่วนตำบลรือเสาะออก ตำบลรือเสาะออก อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส :: WWW.RUSOOK.GO.TH ::

นางพาตีเม๊าะ อาหะมะ

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลรือเสาะออก

087-289-3013

  • วิสัยทัศน์

    ชุมชนน่าอยู่มีความเข้มแข็ง สิ่งแวดล้อมดี การศึกษาดี การบริการจัดการที่ดี

ข่าวสารชาวอบต.รือเสาะออก

กิจกรรมชาวอบต.รือเสาะออก

สื่อ ประชาสัมพันธ์

มัลติมีเดีย

เพลง "สดุดีพระแม่ไทย"
7 สิงหาคม 2562

ผลิตภัณฑ์ตำบล

พี่น้อง อบต.รือเสาะออก เราดูแล

5
หมู่
5,942
ประชากร
-
ตร.กม
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
องค์การบริหารส่วนตำบลรือเสาะออก
e-GP
ข่าวสารในเครือข่าย อปท.จังหวัด
ข่าวสารในเครือข่าย อปท.
หนังสือราชการท้องถิ่น (สถ.)