ภาพกิจกรรม
วันพฤหัสบดี ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2567 นายกฤษดา ปี้บ้านท่า ปลัดอำเภอประจำตำบลรือเสาะออก เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการ 1 อปท. 1 ถนน ท้องถิ่นใส่ใจสิ่งแวดล้อมสายถนนทางหลวงท้องถิ่น จากสามแยกหมู่ที่ 3 - หมู่ที่ 5 ประจำปีงบประมาณ 2567 พร้อมด้วย นางพาตีเม๊าะ อาหะมะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลรือเสาะออก รองนายก อบต.รือเสาะออก สมาชิกสภา อบต.รือเสาะออก รองปลัดอบต.รักษาราชการแทนปลัด อบต.รือเสาะออก ข้าราชการ พนักงาน อบต.รือเสาะออก ผู้นำชุมชน ณ ถนนสายทางเข้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านลาเมาะในและถนนสงข้างทางหน้าสนามกีฬาบ้านลาเมาะใน หมู่ที่5 ตำบลรือเสาะออก อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส
1611
8 กุมภาพันธ์ 2567