คณะผู้บริหาร
 • นางพาตีเม๊าะ อาหะมะ

  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลรือเสาะออก

  0872893013

 • นายอับดุลลาซิ มะพิเย๊าะ

  รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลรือเสาะออก

  0925270691

 • นายมูฮำมัด ตะราซิ

  รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลรือเสาะออก

  0823913775

 • นางสาวอามีเน๊าะ สาเล็ง

  เลขานุการนายก

  0862964263