รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลรือเสาะออก พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน
1 เมษายน 2567

0


เอกสารแนบ
รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 2566 รอบ 6 เดือน ขององค์การบริหารส่วนตำบลรือเสาะออก
31 มีนาคม 2566

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 2566 รอบ 6 เดือน ขององค์การบริหารส่วนตำบลรือเสาะออก ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 2565 รอบ 6 เดือน ขององค์การบริหารส่วนตำบลรือเสาะออก
3 มกราคม 2565

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 2565 รอบ 6 เดือน ขององค์การบริหารส่วนตำบลรือเสาะออก ได้ที่นี่
เอกสารแนบ