แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2565
30 กันยายน 2565

100


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2565 ได้ที่นี่
เอกสารแนบ
แผนการใช้จ่ายเงินขององค์การบริหารส่วนตำบลรือเสาะออก ประจำปีงบประมาณ 2564
31 ธันวาคม 2563

1335


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ แผนการใช้จ่ายเงินขององค์การบริหารส่วนตำบลรือเสาะออก ประจำปีงบประมาณ 2564 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
แผนการใช้จ่ายเงิน งบประมาณร่ายจ่าย ประจำปี พ.ศ.2563 (รวมทุกแผนงาน)
19 มิถุนายน 2563

235


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ แผนการใช้จ่ายเงิน งบประมาณร่ายจ่าย ประจำปี พ.ศ.2563 (รวมทุกแผนงาน) ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลรือเสาะออก เรื่อง ประกาศการใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2563
20 กันยายน 2562

162


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลรือเสาะออก เรื่อง ประกาศการใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2563 ได้ที่นี่
เอกสารแนบ