ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ พ.ศ. 2567
19 มีนาคม 2567

0


เอกสารแนบ
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมกราคม พ.ศ.2565
31 มกราคม 2565

107


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมกราคม พ.ศ.2565 ได้ที่นี่
เอกสารแนบ
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนธันวาคม พ.ศ.2564
30 ธันวาคม 2564

85


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนธันวาคม พ.ศ.2564 ได้ที่นี่
เอกสารแนบ
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2564
30 พฤศจิกายน 2564

83


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2564 ได้ที่นี่
เอกสารแนบ
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนตุลาคม พ.ศ.2564
29 ตุลาคม 2564

83


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนตุลาคม พ.ศ.2564 ได้ที่นี่
เอกสารแนบ