ช่องทางเเจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและพฤติมิชอบประจำปี2566
2 มกราคม 2566

54


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและพฤติมิชอบประจำปี2566 ได้ที่นี่

ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตของ อบต.รือเสาะออก
3 ตุลาคม 2565

170


เอกสารแนบ