การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
แผนการประเมินความเสียงการทุจริตประจำปี งบประมาณ 2566
27 กุมภาพันธ์ 2566

40


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ แผนการประเมินความเสียงการทุจริตประจำปี งบประมาณ 2566 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
แผนการประเมินความเสียงการทุจริตประจำปี งบประมาณ 2565
1 ตุลาคม 2564

85


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ แผนการประเมินความเสียงการทุจริตประจำปี งบประมาณ 2565 ได้ที่นี่
เอกสารแนบ
แบบรายงานผลการดำเนินการแผนการส่งเสริมวินัย คุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันการทุจริต คอรัปชัน
5 ตุลาคม 2563

166


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ แบบรายงานผลการดำเนินการแผนการส่งเสริมวินัย คุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันการทุจริต คอรัปชัน ได้ที่นี่
เอกสารแนบ