ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลรือเสาะออก เรื่อง กำหนดราคากลางโครงการเสริมผิวจราจรถนนแอสฟัลท์์ติกคอนกรีตภายในบ้านลาเมาะนอกหมู่ 5
19 กันยายน 2565

1669


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลรือเสาะออก เรื่อง กำหนดราคากลางโครงการเสริมผิวจราจรถนนแอสฟัลท์์ติกคอนกรีตภายในบ้านลาเมาะนอกหมู่ 5 ได้ที่นี่